Hoofdstuk 9 - Zeijen ziet het licht

Historisch boek Zeijen

Het Historisch boek Zeijen is in 2011 in beperkte oplage uitgegeven. De enthousiaste leden van de projectgroep hebben echter zoveel materiaal verzameld, dat niet alles in het historisch boek kon worden opgenomen. Om dit unieke materiaal niet verloren te laten gaan kunt u dit op Historisch Zeijen.nu vinden. Ook informatie die de projectgroep heeft verzameld of heeft ontvangen na de verschijning van het boek treft u hier aan.

De op deze website geplaatste informatie kan het best worden gelezen in samenhang met het boek.
Koop hier uw exemplaar van het Historisch boek Zeijen

Elektriciteit

Als men verhuist dan neemt men soms de aansluiting mee. Zo verzoekt H. Homan, stelmaker (oud huisnummer H1I; thans Min. Cremerstraat 6) vanwege het betrekken van een nieuwe woning (thans Hoofdstraat 37) om de driefasenaansluiting naar zijn nieuwe woning te verplaatsen aangezien de nieuwe bewoner van H1I (Jan Bos) geen aansluiting wenst. B&W van Vries gaan hiermee op 14 april 1924 akkoord.

Medio 1927 vraagt bankdirecteur A. Reinders uit Groningen een aansluiting voor zijn jachtopziener J. Blok, wonende aan den weg naar Peest. Hij schrijft dat het daarmee mogelijk wordt nog drie woningen gelegen aan de Hoofdstraat (Noordeind) aan te sluiten, namelijk die van H. Lammers, H. Tinge en J.G. Tinge. Deze drie gaan jaarlijks aan vastrecht fl. 96,-- betalen en de jachtopziener fl. 99,--

De gemeenteraad gaat akkoord en in 1928 komt de aansluiting tot stand.

In de loop der jaren doen steeds meer eigenaren of huurders een aanvraag om aangesloten te worden. In mei 1931 gaat het om bewoners aan de weg van Zeijen naar Ubbena: Jan Pieters (G31), L. Boxem (G30) en G. Meijeringh (G29). K.Ottens (G28) haakt af vanwege de kosten.

Ook aan de Rheeërweg wil men in 1931 wel eens elektrische verlichting: Wed. M. Pieters, geb. T. Oostenbring (G118), T. Hoven (G119), A. Warners (G120), T. van de Boer, later L. Balten (G121) en Hk Luinge(G122). L. Balten trekt zich terug.

In en vlak na de oorlog zit men met andere problemen. Zo heeft het Centraal distributiekantoor in de voorschriften staan dat het niet toegestaan is petroleum te verstrekken aan bewoners van een woning die reeds aangesloten is op het elektrisch net. Waar dat aan de orde is moeten de uitgereikte petroleumkaarten weer worden ingenomen.

Zeijerveld heeft heel lang moeten wachten op aansluiting op het elektriciteitsnet; pas op 8 november 1961 wordt de aansluiting een feit. En dit na een 32 jaar durende lobby om aansluiting te krijgen. De gas- en petroleumlampen kunnen eindelijk worden opgeborgen….

Telefoon

In 1949 besluit de gemeente “in de westelijke berm van de straatweg door Zeijen” lindebomen te planten en dan blijkt dat de telefoonkabel in de weg ligt. Deze moet vervolgens minimaal 75 cm. verlegd te worden naar de buitenzijde van de berm.

Ditzelfde doet zich voor in 1955 als de gemeente beplanting aan wil brengen “vanaf de driehoek Zeijerveld tot bij de brug bij de woning van jachtopziener Meijering” (thans Minister Cremerstraat 13). Ook nu moet de kabel 75 cm. verlegd worden.Reageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: