Hoofdstuk 13 - Een bruisend en vitaal dorp

Historisch boek Zeijen

Het Historisch boek Zeijen is in 2011 in beperkte oplage uitgegeven. De enthousiaste leden van de projectgroep hebben echter zoveel materiaal verzameld, dat niet alles in het historisch boek kon worden opgenomen. Om dit unieke materiaal niet verloren te laten gaan kunt u dit op Historisch Zeijen.nu vinden. Ook informatie die de projectgroep heeft verzameld of heeft ontvangen na de verschijning van het boek treft u hier aan.

De op deze website geplaatste informatie kan het best worden gelezen in samenhang met het boek.
Koop hier uw exemplaar van het Historisch boek Zeijen

Literatuurclub (blz. 228)

Begin jaren zeventig ontstaan in heel Drenthe literatuurgroepen. In eerste instantie geboren uit de behoefte  van plattelandsvrouwen om meer kennis te nemen van de boeken  die hun kinderen op de middelbare school lezen of op hun leeslijst zetten.
In Zeijen wordt de literatuurclub opgericht in 1977 en initiatiefnemers zijn onder andere  Jantje Bonder en Geertje Emmens. In 1983 zijn er in Drenthe zoveel literatuurgroepen dat er een stichting in het leven wordt geroepen : De Stichting Literatuurgroep Drenthe.
De literatuurclub in Zeijen bestaat al die jaren met een wisselend aantal deelnemers, die zonder uitzondering enthousiaste lezers zijn. Een voorwaarde is dat men lid is van de plattelandsvrouwen. De club leest vier of vijf boeken per jaar. Er is een provinciale voorbespreking van elk boek, die in ons dorp bij café Hingstman wordt gehouden. Hier gaan een of twee leden samen heen. Bovendien krijgt ieder lid van elk boek een uitwerking. Dit helpt mee om over  het boek serieus en diepgaand te discussiëren. Naast het lezen zijn er aanverwante activiteiten zoals naar de film gaan, theater of toneelstuk bezoeken, en ieder jaar wordt door de Literatuurgroep Drenthe minstens één schrijver uitgenodigd. Deze schrijversavonden worden altijd zeer goed bezocht.
Het stichtingsbestuur met een afvaardiging vanuit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel beslist elk jaar over de boekenkeuze. De deelnemers kunnen het boekenpakket kopen of lenen via de bibliotheek. Het allereerst gekozen boek in 1970 was: “Terug naar Oegstgeest” van Jan Wolkers. Veertig jaar later is in 2010 de keus: “Godenslaap” van Erwin Mortier. Sinds de opheffing van de plattelandsvrouwen blijft de literatuurclub Zeijen bestaan als zogenaamde “open groep”. Het gaat inmiddels allang niet meer om het begeleiden van lezende kinderen. De deelnemers van nu zijn fervente lezers. Ze nemen graag kennis  van boeken die spraakmakend zijn, aanleiding geven tot discussie  en/of  het blikveld verruimen.

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Literatuurclubs Drenthe in 1995 heeft Rita Krol het hierna volgende gedicht geschreven.

Dit is de club van literatuur.
Wij lezen menig uur.
De clubs in Drenthe bestaan al 25 jaar,
Jongstleden november vierden we dat met elkaar.
Het is echt geen geleerd gedoe.
Al leer je wel hoe!
Je leest tussen de regels door,
Daar zijn de stencils en de uitleg in Assen voor.
Vier boeken lezen wij per jaar,
Van de velen volgen hier een paar.
“Een lange brief” van Mariama,Bâ
Geeft een kijkje in het leven en ’t verdriet van een vrouw in Afrika.
Met Hella Haasse gingen we op bezoek bij “Heren van de thee”
En in gedachten dronken wij een kopje mee.
J.Bernlef heeft “Hersenschimmen” geschreven
Een bewijs hoe diep dementie ingrijpt in het leven.
Zelfs de jaargetijden gingen door,
Tom Pauka spiegelde ons “Lente voor beginners” voor.
Na ‘De zomer voor het donker” van Dorris Lessing’s hand,
Gaan we snel verder want,
“De herfst zal schitterend zijn” door Jan Siebelink geschreven,
Heeft ons veel te denken gegeven.
Dan komt de winter met Frans Lopulalan’s “Onder de sneeuw een Indisch graf”.
Wat een beeld over de Indische mens in Nederland gaf.
Een paar keer per jaar komt een schrijver/ster ons bezoeken,
Die leest dan voor en vertelt over zijn/haar boeken.
Soms hebben we een film of toneelstuk op ’t programma staan,
Waar we dan in grote groepen heengaan.
De hele wereld trekt zo aan je voorbij,
En andere culturen komen dichterbij.
Of je nu moslim, christen, hindoe bent of joods,
Te lezen hoe anderen leven is groots.
‘k denk dat wij nog wel een poosje door zullen gaan.
Krijg je na dit alles zin om mee te doen, sluit je dan bij ons aan.

Feestcommissie - Optocht 2007Reageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: