Hoofdstuk 7 - Dorpsuitbreiding na 1832

Historisch boek Zeijen

Het Historisch boek Zeijen is in 2011 in beperkte oplage uitgegeven. De enthousiaste leden van de projectgroep hebben echter zoveel materiaal verzameld, dat niet alles in het historisch boek kon worden opgenomen. Om dit unieke materiaal niet verloren te laten gaan kunt u dit op Historisch Zeijen.nu vinden. Ook informatie die de projectgroep heeft verzameld of heeft ontvangen na de verschijning van het boek treft u hier aan.

De op deze website geplaatste informatie kan het best worden gelezen in samenhang met het boek.
Koop hier uw exemplaar van het Historisch boek Zeijen

Bouwverordeningen

De grotere steden stellen al vrij snel na de invoering van de Gemeentewet (1851) bouwverordeningen op. De dorpen zien de noodzaak hiervan pas later in en de gemeente Vries stelt op 6 april 1893 een  verordening op het bouwen en slopen vast. Vanaf 1896 zitten er bouwaanvragen en bouwvergunningen in het archief van de voormalige gemeente Vries. Eén van de artikelen (nr. 1) van die verordening luidt:

Ingeval van daarstelling van een gebouw, van het vergrooten van een bestaand gebouw of gehele of gedeeltelijke vernieuwung, is de eigenaar of vruchtgebruiker van het bouwterrein of van het gebouw verplicht hiervan 14 dagen bevorens kennis te geven aan burgemeester en wethouders.

Wat in de verordening opvalt is dat deze veel artikelen bevat die van doen hebben met in slechte staat verkerende woningen. Blijkbaar is dat in die tijd een probleem.

 

Woningwet 1901

Er kan dan alleen nog maar gebouwd worden op grond van een bouwvergunning, afgegeven door de gemeente. Gemeenten krijgen de bevoegdheid eigenaren te sommeren om woningen te verbeteren. En op grond van een plan van de gemeente kunnen woningen onteigend worden, onbewoonbaar worden verklaard of zelfs worden gesloopt. Ook kan een gemeente woningen opeisen die leegstaan of voor een oneigenlijk doel gebruikt worden. Anderzijds is de gemeente verplicht om uitbreidingsplannen te maken. Ook de ontwikkeling van gebieden dient plaats te vinden op grond van een uitgedacht plan, waarin niet alleen grond gereserveerd wordt voor gebouwen, maar ook voor zaken als verkeerswegen, pleinen, grachten en riolering.

 

Uitbreidingsplannen

Over de locatie van het sportterrein is door de jaren heen veel te doen geweest. Bij de ter visielegging van de bouwplannen voor het dorpshuis (februari 1960) zien we in de gemeentelijke archieven een reactie van het provinciaal bestuur waarin onder meer staat dat het beter zou zijn het sportterrein achter het dorpshuis te situeren in plaats van aan de westzijde van Zeijen.

In de jaren zeventig komt het westelijk stuk van de Margrietstraat gereed. In de tachtiger jaren het Plaggeveld en begin 2000 de wijk Loop en Made. Daarmee lijkt Zeijen voorlopig uitgebouwd.

 Reageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: