Eigendomsrechten

Alle teksten, afbeeldingen, film- en geluidsfragmenten op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

Op geen enkele manier claimt de redactie van de Historische Zeijen.nu, het bestuur van de stichting Website Schoolkring Zeijen of andere betrokkenen eigenaar te zijn van het getoonde materiaal. De intellectuele eigendomsrechten van de informatie en materialen berusten bij de originele rechtmatige eigenaar.
Het is niet toegestaan enig gedeelte van deze website te verveelvoudigen, te bewerken of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Bezoekers van deze website sturen regelmatig belangeloos foto's en andere informatie naar de redactie van Historisch Zeijen.nu om deze op de site te laten publiceren. De redactie kan niet altijd nagaan wie de rechtmatige eigenaar van deze informatie is. We maken per geval een afweging met "gezond verstand" of er sprake kan zijn van een copyright van een derde partij. In geval van twijfel doen we altijd onderzoek om de rechtmatige eigenaar te vinden.
Mocht er onverhoopt informatie op de website staan waarvan u de gebruiksrechten heeft en dit niet wordt vermeldt, meldt dit dan direct aan de redactie! Wij zullen het betreffende stuk in overleg met u voorzien van uw gegevens of direct verwijderen van de website.

De redactie heeft toestemming gevraagd en ontvangen voor het gebruik van materiaal van o.a.:

 

Publiek domein

Veel informatie op de website is zo oud dat het waarschijnlijk al in het Publiek domein bevindt.

Het Publiek domein is een gangbare benaming voor de status van werken, zoals programmatuur, teksten, beelden en geluidsopnamen, die geheel vrij zijn van auteursrechten.

Het auteursrecht bepaalt dat een werk niet door anderen mag worden veranderd of opnieuw worden gepubliceerd zonder expliciete toestemming van de auteur(s). De meeste werken vallen door het maken automatisch onder het auteursrecht, ook als de auteur dit niet expliciet opeist. Zulke werken komen in het publiek domein als de auteursrechten erop verlopen.

Als een werk vrij van auteursrechten is, betekent dat niet dat op dat werk gebaseerde werken dat ook zijn. Een vertaling bijvoorbeeld, of een in nieuwe spelling overgebrachte editie, of een nieuw geredigeerde uitgave van bladmuziek, wordt beschouwd als een werk op zichzelf, met eigen auteursrechten.

Tegenwoordig verlopen de auteursrechten in Europa 70 jaar na de dood van de maker, of – als de maker niet is aangeduid of slechts een instelling, bedrijf of organisatie als maker is aangeduid – 70 jaar na rechtmatige publicatie van het werk. Voorheen was deze periode korter. In andere landen kunnen andere termijnen gehanteerd worden, meestal tussen 50 en 70 jaar na de dood van maker. De Conventie van Bern uit 1886, waaraan 160 landen deelnemen, regelt een termijn van minstens 50 jaar. België was bij de oorspronkelijke ondertekenaars van deze Conventie; Nederland trad in 1912 toe.

Lees verder op Wikipedia »Reageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: