Overzicht ZeijerWiek 2022-2023

Start van het 40e werkseizoen op 20 augustus met gezamenlijke opening met partners en ereleden in Café Hingstman. Uiteraard met DE KWIS.

Sept  Reguliere maai en afvoerwerkzaamheden, dorpsboomgaard (juli) startend in het Landschap het Meestersveen. Opschonen voorde.

Sept  Openhouden zichtlijnen diverse veentjes.

Okt  Gezamenlijke werkdag met ijsclub.

Dec-jan  Dunning werkzaamheden in Landschap Zeijerwiek, specifiek overgang Veldakkersveen en Landgoed Veenbroeken. Gereedmaken Veenbroekerslenk.

jan-feb  Beheer Landschap Meestersveen. Voormalig gronddepot Meestersveen vrij zagen.

feb-maart  Enkele dode bomen verwijderen langs wandelpaden Veentjesroute + snoeien dorpsboomgaard

 

FOTO'SReageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: