At de Groot

At de Groot is sedert 1986 de coördinator en grote motor achter het vrijwilligerswerk in het landschap rond Zeijen. Het begon allemaal met het herstel van de Zeijerwiek, daarna volgden de veentjes, landschapselementen en andere cultuurhistorische relicten. Deze zijn behouden of hebben zich onder zijn bezielende leiding kunnen ontwikkelen. Hij was tot april 2016 de coördinator van de Werkgroep Zeijerwiek en van 2001 tot en met 2018 de voorzitter van de stichting Zeijerwiek en Omgeving.  Hij was de drijvende kracht rond het opstellen en uitvoeren van vijf omgevingsplannen. Daarnaast was hij gedurende deze periode nauw betrokken bij diverse projecten in Zeijen waaronder het historisch boek, het zangkoor de Zeijer Compagnie, de musical Kapitein Hazewinkel en Energierijk Zeijen. Voor zijn verdiensten voor de gemeenschap werd hij in 2008 koninklijk onderscheiden en werd hij in maart 2019 benoemd tot ereburger van de gemeente Tynaarlo. At de Groot overleed enkele maanden later op 27 juni 2019 aan een hartinfarct, hij werd 72 jaar.

IMG_0725


                                                                       Het verhaal van 'De motor van de Zeijerwiek'

Op zaterdagmorgen in 1982 belde een inwoner uit Zeijen aan bij de Margrietstraat nummer 9. Daar woonde sinds kort de familie De Groot die uit het westen van het land hiernaar toe waren verhuisd. Een lange slanke man met licht krullend haar deed open. Het was At de Groot. Hem werd het verhaal verteld over de wens vanuit de bevolking om de Zeijerwiek in ere te herstellen. At was zeer geïnteresseerd in het verhaal.  Hij had al iets daarover gehoord bij de plaatselijke kapper Westerhof. Westerhof had al kammend en knippend  verteld over het mislukte avontuur van de Zeijerwiek. Teruggekomen van de kapper was At eens gaan rondwandelen. In een poging om langs de dichtbegroeide Zeijerwiek te komen had hij zijn nieuwe jas al opengescheurd. Hij had gezien hoe het gebied erbij lag, veel puin en zelfs een oude koelkast. Na het nuttigen van een kopje thee vertelde At dat hij wel een ‘visserijkundig onderzoek’ wilde doen. Hij was de visserijkundig ambtenaar van het ministerie van Landbouw en Visserij. Rustig en analytisch legde hij uit wat dat inhield. Het was een middel om de kwaliteit van een viswater voor de hengelsport of beroepsvisserij in kaart te brengen. Daarnaast, vervolgde hij in ambtelijke taal ‘om kansen voor herstel te inventariseren’. Hij zelf zou een onderzoekje gaan uitvoeren.
Enkele weken later volgden zijn conclusies, er waren mogelijkheden voor herstel. De Zeijerwiek kon een mooi viswater worden. De kosten voor een dergelijke inrichting lagen volgens hem rond de 10.000 gulden.
At werd zelf ook steeds enthousiaster. Hij zag subsidiemogelijkheden en noemde een bepaalde ministeriële regeling. Elke maand vergaderden de visserijkundig ambtenaren in Den Haag. At zou een advies schrijven bij de subsidieaanvraag en dat voorleggen aan de vergadering. De uitkomst van zijn advies was positief en dat gaf de plannen voor het herstel van de Zeijerwiek een enorme boost. Een groepje werd vanuit de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen gevormd en deze ging in 1983 hiermee aan de slag.

En zo rolde At de Groot, nieuwe inwoner van Zeijen, in de ontwikkelingen rond de Zeijerwiek. Het leidde tot de uitvoering van een project. Door zijn betrokkenheid en enthousiasme ontstonden er allerlei ideeën voor het beheer en het verder ontwikkelen van en rondom de Zeijerwiek. Hij deed actief mee met een groeiende groep vrijwilligers en dat leidde uiteindelijk tot de ‘werkgroep Zeijerwiek’. Hij en velen van hen hadden toen niet kunnen bevroeden dat bijna 40 jaar later ‘de Zeijerwiek’ een begrip zou zijn. Dat het een vliegwiel zou worden voor allerlei ontwikkelingen op het gebied van  natuur, biodiversiteit, landschap en beleving. At nam de rol van ‘coördinatie’ over van Jaap Hoogeveen van de zich toen vormende vrijwilligersgroep. Vanaf 1986 werd er eens per twee weken op de zaterdagochtend gewerkt. Hij stelde een werkbericht op en printte de briefjes op zijn eerste printer en echtgenote Nella bracht deze rond naar de vrijwilligers.

At was een echte coördinator, een sterke verbinder met oog voor de ander en met een grote portie humor en gezelligheid. Hij was vooral sterk in ‘projectmatig aan het werk’. Hij regelde en organiseerde van alles, bezocht externe contacten bij landschapsbeheer Drenthe en het Staatsbosbeheer, later ook de gemeente, provincie en waterschappen. Op het moment dat de vrijwilligers de Zeijerwiek in 1984 hadden hersteld en het beheerwerk gereed was, werden de bedreigde veentjes rond Zeijen aangepakt. Steeds stap voor stap, onder het mom van ‘klein beginnen maar groot blijven denken’. Een eerste mijlpaal voor At en de werkgroep was het 10-jarig bestaan van de werkgroep Zeijerwiek in 1993. In een geweldige happening in het dorp werd het idee van de ‘Veentjesroute Zeijen’ gelanceerd en ontstond een eerste Omgevingsplan Zeijen met concrete projecten. At de Groot was de grote motor van de organisatie hieromheen, waarbij een belangrijke rol tijdelijk werd neergelegd bij de Belangenvereniging Zeijen. Deze grote bevlogenheid en het steeds ontwikkelen van nieuwe ideeën zorgde  ervoor dat de vrijwilligersgroep zich jaar na jaar ontwikkelde en voortdurend verjongde. De communicatie in de lokale krant en later ook op de website werd regelmatig door At gevoed met leuke artikeltjes. De omgeving was op de hoogte van het hoe en waarom van het beheerwerk in het landschap.

Inmiddels was het vrijwilligerswerk geprofessionaliseerd en in omvang gegroeid. Dit leidde in 2001 tot de oprichting van de stichting Zeijerwiek en Omgeving. At werd prompt voorzitter, het vrijwilligerswerk werd verder geprofessionaliseerd en de stichting voelde zich verantwoordelijk voor de waarden van natuur en landschap . At werd steeds vaker een belangenbehartiger. Jaren werkte hij met het stichtingsbestuur aan diverse Omgevingsplannen.

In 2008 bestond de werkgroep Zeijerwiek 25 jaar en op het jubileumfeest werd hij, tot zijn eigen verrassing, koninklijk onderscheiden voor zijn vrijwilligerswerk voor de omgeving. Deze waardering uit het dorp deed hem zichtbaar goed. Hij was diep ontroerd, en dat zag je niet gauw aan At.
Het is ongelooflijk op hoeveel terreinen hij binnen de lokale gemeenschap van de schoolkring Zeijen een grote rol in heeft gespeeld. Voorbeelden hiervan zijn ‘t Shaantykoor Zeijen, later het zangkoor de Zeijer Compagnie, de musical kapitein Hazewinkel (stichtingsbestuur en speler), Energierijk Zeijen, projectleider van het historisch boek ‘Van Seijen toen naar Zeijen nu’. En daarnaast vond hij ook nog tijd voor  een verhuizing met zijn familie naar een boerderij aan de Hoofdstraat en de verbouwing van deze boerderij.  
Zo rond het begin van het tweede decennium van deze eeuw zag hij met steeds meer zorg hoe de negatieve invloed van buiten op de kwetsbare natuurgebiedjes verder toenam. Aan het tegengaan hiervan wilde hij ook een grote positieve bijdrage aanleveren. Het werd hem echter ook duidelijk dat het stichtingswerk rond de Zeijerwiek inmiddels een enorme omvang had aangenomen. In een historische evaluatie in september 2015 met de werkgroep op Schiermonnikoog werd zijn takenpakket verdeeld onder meerdere leden van de werkgroep. Hij bleef wel voorzitter van de stichting Zeijerwiek en droeg het coördinatorschap in april 2016 definitief over. At was op 58-jarige leeftijd met de VUT gegaan en had nog grote ideeën. Tot het moment dat hij voor de eerste keer werd getroffen door een hersenbloeding. Dat had een grote impact op hem en hij moest het voorzitterschap van zijn stichting overdragen. In maart 2019 nam hij afscheid van het stichtingsbestuur en werd hij benoemd tot ereburger van de gemeente Tynaarlo. Helaas werd hij enkele maanden later getroffen door een hartinfarct en dat werd hem uiteindelijk fataal. Hij overleed op 27 juni 2019 op 72 jarige leeftijd.

De werkgroep nam afscheid met de belofte dat zij het werk en de gedachte van ‘de Zeijerwiek’ zouden voortzetten want aldus de slogan van At: ‘de Zeijerwiek zal altijd, altijd blijven bestaan’. Ter ere van hem werd het pad langs de Zeijerwiek het ‘At de Grootpad’ genoemd.Reageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: