Overzicht Zeijerwiek 2015-2016

17 september. Excursie en evaluatie van de werkgroep op Schiermonnikoog. At de Groot kondigt aan om aan het einde van dit werkseizoen de taak als coördinator te zullen beëindigen.
Afspraak nieuwe taakverdeling per 1 september 2016. Nieuwe coördinator wordt Henk Boxma.

6 november. Nationale Natuurwerkdag in Meestersveen. 40 vrijwilligers. Riet maaien en afvoeren, opslag afzetten, eerste deel bebossing afgezet. Takkenboot voor de jeugd en Aanleg Hotel Zoem.  Zie http://www.zeijen.nu/nieuws/2890/Nationale-Natuurwerkdag-in-Zeijen-groot-succes

19 december, laatste werkzaamheden Meestersveen. Gebied rondom honk opgeknapt.

9 januari 2016.  Nieuwjaarsmaaltijd op ´blauwe zaterdag´.

Januari . Vrijzetten oude eikenwal langs Broekenzandweg en aanleg zichtlijn bij doorsteek Broekenzandweg en strubben.

Februari wandelpad Oude Norgerweg-Haverkamspveen dunnen en pad verbeteren.

Maart. Houtsingel Oosterweg dunnen tbv variatie

23 maart 2016. Afscheid At de Groot als coördinator werkgroep Zeijerwiek´ na 30 jaar.  http://www.zeijen.nu/nieuws/3073/Afscheid-At

April/mei, voorbereiding herstel wandelpaden en enkele houtwallen Omgevingsplan IV


Video


Foto's


Reageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: