Overzicht Zeijerwiek 1981-1985

1979-1981

Eerste initiatief Aaldrik Hooiveld en Roelof Heling. Agendapunt ingebracht in Belangenvereniging Schoolkring Zeijen (zojuist opgericht). Bron: Notulen BVZ).

1982-1983

Najaar 1982.  Inschakelen visserijkundig ambtenaar, At de Groot. Onderzoek op de Zeijerwiek. Reportage lokale radio ROZ van Roelof Heling en Gerard Stoffers.

23 november 1982. Overleg met Natuurbescherming, oa uitgifte visrecht en plannen grondwaterpomp.

Negatief antwoord gemeente Vries.

6 mei 1983. Formele start initiatiefgroep. Subsidieverzoek ingediend bij ministerie van L&V door hengelsportvereniging en belangenvereniging. Plan + begroting plaatsen grondwaterpomp. Raming 10000 gulden.

1983-1984

18 november 1983. SBB akkoord met plannen en zegt 600 gulden toe over periode van 4 jaar.

December 1983. Vergunningverlening onttrekken grondwater. Leges 104 gulden. Kon niet worden betaald.

20 januari 1984. Lozingsvergunning. Advies At de Groot. Beluchten van opgepompt ijzerrijk grondwater noodzakelijk. Optie: ontijzeringsbassin met grind.

16 mei 1984. Subsidietoekenning ministerie van L&V aan hengelsportvereniging  De Brasem’. 75% van 10000 gulden.

Juni 1984 en september 1984 pr offensief in regionale kranten.

18 Juni 1984. Dorpsvergadering. Vorming werkgroep, doel financiering rond krijgen. Instanties vragen om bijdrage exploitatie en in najaar 1984 donateursactie ‘vrienden van het zeijer wijkje’. Leverde in eerste ronde 1200 gulden op. Werkgroepje: Aaldrik Hooiveld, Wim vd Spoel, Jantje Emmens, Nico Smit, Roelof Heling, At de Groot (adv). Jantje Emmens en Wim vd Spoel na zomervakantie niet aanwezig ivm persoonlijke omstandigheden.

September 1984. provincie Drenthe subsidietoezegging  van 12,5%, 1375 gulden.

1984-1985

Oktober 1984. Start snoei- en maaiwerkzaamheden en afvoeren bramenmaaisel en takken.

Ook actief bij snoei- en zaagwerk. Jan de Ruiter, Aaldrik Hooiveld, Wim van der Spoel, Jaap Hoogeveen, Meine Wieland, Henk Woppenkamp, At de Groot, Roelof Heling, Nico Smit en EJ Westerhof. Bij afvoeren maaisel en takken meerdere vrijwilligers. Actie jeugdwerk Zeijen.

20 september 1984.  Rabobank schenkt eenmalig 500 gulden.

September-oktober 1984. Giften: belangenvereniging geef eenmalig 350 gulden, Plattelandsvrouwen 200, ijsclub 100, SVZ 700, Jeugdwerk 200 gld.

30 oktober 1984. Slaan bron grondwaterpomp.

Oktober 1984. Bouw meterkast aan hoofdstraat.

November 1984. Graven en leggen van300 meter electrokabel door land Swart.

November 1984. Bouw pomphuisje. Jaap Hoogeveen, Meine Wieland.

30 november 1984. Bouw ontijzeringsbassin.  Bij bouw ontijzeringsbassin meerdere vrijwilligers.

16 december 1984. Afsluiten waterafvoer fietspad Zeijerveld met ‘elleboog’.

17 december 1984. Aansluiten pomp en pomp draait.

Saldo definitief positief 81,19 gulden.

17 december 1984. Aanvullende subsidieverzoek. Totale kosten  project 16000 gulden.

19 maart 1984. Afwijzing gemeente Vries van bijdrage.

September 1984. Brieven naar raadsleden.

April 1985. Gemeenteraad zegt 500 gulden toe in exploitatietekort (gemeente keert éénmalig tekort 466 gulden uit)

28 januari 1985. Statuten opmaken hengelsportvereniging Zeijen. E.o. (bestaande groep vissers van ‘de Brasem’ had geen statuten).

Februari 1985. Elfstedenwinter, zaagwerk.

21 maart 1985. Officiële opening Zeijer wijkje. Voor alle vrijwilligers en donateurs bij de pomp, korte wandeling en bekijken videofilm van het project in café kregel. Schoolkinderen aanwezig.

 


Video

Werkzaamheden herstel Zeijerwiek deel 1

Werkzaamheden herstel Zeijerwiek deel 2

Aanleg pomp

Foto's


Reageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: