Spotlicht Zeijen 2011, Mijn leven van mij

2011  Mijn leven van mij
Auteur: H. Boltje
Regie: Saskia Groenendijk

Dat was de titel van het stuk dat Spotlicht in 2011 op de planken bracht. Een bijzondere voorstelling! Henk Boltje had speciaal voor Spotlicht een stuk geschreven, een bewerking van de bekende Zweedse film ‘As it is in heaven’. Het verhaal paste uitstekend bij het thema van het drieluik ‘Drijfveren’: ‘Ik en de ander(en).
In het kort de inhoud: een gevierd dirigent keert terug naar zijn geboorteplaats, fysiek en psychisch aan het van zijn latijn. Dan wordt hij gevraagd het plaatselijk koor van amateurs te dirigeren. Na enige aarzeling gaat hij op dit verzoek in. Al gauw komt hij er achter dat de sfeer in het koor bepaald wordt door de ‘vastgeroeste’ onderlinge verhoudingen en de diverse individuele verwachtingen. Ieder heeft zo zijn eigen belangen om bij het koor te horen. Ook de nieuwe dirigent heeft zijn eigen belang. Hij wil door terug te keren naar zijn geboortedorp, zichzelf zien te (her)ontdekken.
Door zijn onorthodoxe werkwijze worden de verhoudingen binnen het koor op scherp gezet met alle emoties die daarbij horen: liefde, angst, woede, achterdocht, blijdschap.

Omdat het in het stuk over een koor ging, werd de spelersgroep aangevuld met een aantal echte zangers o.l.v. medezanger en arrangeur Maarten Dollekamp. Spotlicht had een flinke kluif aan dit complexe stuk. De spelregie was in handen van Saskia Groenendijk. Mede door haar aanpak werden de emoties, die de leden van het koor in het stuk doormaakten, heel dicht benaderd door de spelersgroep inclusief de zangers.
Dat dit effect heeft gehad op de uitvoering bleek uit de reacties van het publiek. Men was geraakt door sommige personages, ontroerd door het ‘stille’ spel van gastspeler Bert Rossing en tot tranen toe bewogen door de prachtige vertolking van het lied ‘Gabriëlla’s Song’.


Video

Foto's


Reageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: