Huisvesting basisschool, periode 1909 - 2014

Al in 1907 wordt er gesproken over de verbouw of nieuwbouw van de school, welke dan drie lokalen zal moeten bevatten, men kan het er niet over eens worden, of een lokaal bij de oude school aan te bouwen of een geheel nieuwe school.
Maar er moest toch wel iets gebeuren gezien de toename van de bevolking en ook de ontginning van het Zeijerveld stond er aan te komen. In het voorjaar van 1909 werd besloten om een nieuwe school te bouwen met drie lokalen. En zo kon dan op 8 oktober 1909 de nieuwe school worden ingewijd en vierde men feest.

In het raadsverslag in de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 30 augustus 1909 stond te lezen dat de oude school te Zeijen aan de openbare dienst was onttrokken. Ook werd tegelijkertijd een nieuwe onderwijzerswoning gebouwd, het huidige huis aan de Ubbenaseweg 1. De oude woning werd gesloopt en opgebrand.

Provinciale Drentsche en Asser Courant 11 oktober 1909:

"Zeijen, 8 Oct. De nieuwe school werd heden ingewijd. Daartoe was een schitterend schoolfeest georganiseerd. De commissie, die met de leiding was belast, werd door de ingezetenen van ruime bijdragen voorzien en kon dusuit ruime hand trakteeren. Aan de versiering der school, waarin het feest gevierd werd, was veel zorg besteed. Naast het schoolgebouw was de carrousel van Hendriks opgericht. Zoo kon, trots het ongunstige weer, opgewekt feest worden gevierd. Ondanks de plasbuien in de voormiddaguren werd lustig gezongen en gejubeld! Koek, versnaperingen en chocolade werden gretig opgepeuzeld. In den draaimolen werden prettige ritjes te paard en tochtjes per boot gemaakt. 's Namiddags klaarde 't weer op en kon een wandeling door 't dorp gemaakt en een bezoek aan de nieuwe school gebracht worden. Met een tombola eindigde het kinderfeest. Onmiddelijk begon daarop een tijdje van ontspanning voor de ouderen. De brink werd met lampions verlicht, vuurwerk werd afgestoken enz. enz."

Er zijn naast de normale onderhoudswerkzaamheden, nog verschillende verbouwingen geweest.

1929 - Er wordt een vierde lokaal bijgebouwd en werden er nieuwe WC's met waterspoeling en drinkwaterkranen met wasbakken gemaakt, hiervoor was er een waterpomp, en waren de WC's uitgevoerd met "tonnetjes".

1973 - Er wordt een "hoofdenkamer" aangebouwd.

1974 - Bouw kleuterschoolgebouw "De Buitelstee" aan de Askampstraat.

1975 - De school wordt voorzien van een nieuwe ingang en nieuwe toiletten.

1990 - ?

1997 - Nieuwbouw peuterspeelzaal, het documentatielokaal en een lokaal voor groep 1 en 2.

Bronvermelding:

  • #7745 - Historische vereniging Oud Vries

Afbeeldingen 1909 - 1930

Afbeeldingen 1931 - 1950

Afbeeldingen 1951 - 1970

Afbeeldingen 1971 - 1990

Afbeeldingen 1974 - 1990 BuitelsteeDraaiboek opening de Buitelstee - oktober 1974
Afbeeldingen 1991 - 2014


Reageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: