Huisvesting basisschool, periode 1878 - 1909

Nieuwbouw in 1878

In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van woensdag 3 april 1878 staat het volgende bericht:

"Het thans bestaande schoolgebouw te Zeijen is te klein, waarom de gerechtigden in de marke van Zeijen, de gemeente een stuk grond (op de brink) ten geschenke hebben aangeboden om aldaar een nieuwe school te bouwen, blijvend en tevens ruimte voor eene speelplaats over.
Naar men verneemt zal binnenkort aanbesteed worden het bouwen van een nieuwe school te Zeijen."

En op 29 april de volgende advertentie:

"Vries Aanbesteding
B. en W. maken bekend dat op dinsdag 7 Mei e.k. zal overgegaan worden tot opening der inschrijvingsbiljetten van de openbare aanbesteding van (het afbreken der bestaande school te Zeijen en het bouwen eener nieuwe school aldaar).

1. De levering der benodigde bouwmaterialen.
2. De levering der benodigde ijzerwerken.
3. De verf en glazenmakers werken met bijlevering van glas en verfstoffen.
 
Aanwijs in loco op 4 Mei nam. 2 uur. Bestekken voor zoover de voorraad strekt zijn vanaf 1 Mei a.s. ter secretarie te Vries te verkrijgen ad f 0,50 per stuk, terwijl er ter secretarie en bij den architect H. Luinge nadere inlichtingen te verkrijgen zijn."

 

Het uitgebreide bestek en voorwaarden van deze nieuwbouw zijn hieronder te lezen.

Van dit gebouw zijn geen foto's of tekeningen bekend, maar in het bestek staan de technische details goed omschreven. Met als basis de beschikbare verbouwingstekeningen is deze informatie gebruikt om de tekeningen van het gebouw opnieuw te tekenen. Het geeft een goed beeld hoe de school er uit moet hebben gezien.

Verbouw in 1887

In 1887 is het schoolgebouw grondig verbouwd. Het bestek en voorwaarden van de verbouw, inclusief de bijbehorende bouwtekeningen zijn hieronder te bekijken.

In 1909 is de schoolfunctie verhuisd naar het schoolgebouw aan de Ubbenaseweg 3. Het gebouw op de Brink is in 1910 gesloopt.


Afbeeldingen schoolgebouw 1878-1887Afbeeldingen schoolgebouw 1887-1910Bestek en voorwaarden, nieuwbouw schoolgebouw te Zeijen - mei 1878
Bestek en voorwaarden, verbouw schoolgebouw te Zeijen - juni 1887

Reageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: