Kap en herplant bomen brink Zeijen

laatste wijziging: 27-05-2018

Knipsel mogelijk uit de Zeijer Dorpsklanken, 8 maart 1961:

"Enige tijd geleden zijn op last van de Zeijer Boermarke 70 populieren gekapt op twee van de 3 brinken die ons dorp rijk is.
Vele bomen vertoonden ziekteverschijnselen, zodat het wenselijk was dat de oude bomen werden opgeruimd.
De Noorse brink is geheel gekapt, terwijl op de Schoolbrink ook nog enkele bomen het loodje moesten leggen.
Vele huizen, die voor het kappen bijna geheel aan het zicht waren onttrokken, hebben nu weer een vrij uitzicht gekregen.
Het ligt in de bedoeling om de schooljeugd op de Nationale Boomplantdag op 29 maart a.s. jonge eiken te laten planten, opdat de nu nog kale brink een mooier aanzien zal krijgen."

Nieuwsblad van het Noorden, 30 maart 1961:

"Brink in Zeijen met bomen beplant
In samenwerking met het gemeentebestuur van Vries en de Ned. Heide Mij, werd een gedeelte van de oude brink te Zeijen, welke eigendom is van de Boermarke Zeijen van jonge bomen voorzien. Nadat eerst de oude bomen waren gerooid en de oude brandkuil was gedicht, werd door het personeel van gemeentewerken de brink gedeeltelijk omgegraven en daarop werden gisteren door de schoolkinderen een 200-tal boompjes geplant. De eerste boom werd geplant door de burgemeester van Vries mr. E. W. de Fielliettaz Goethart en de 81-jarige landbouwer de heer H. Brouwer. Daarna werd de volgende boom geplant door de volmachten van Zeijen de heren A. Hingstman en J. Brouwer Jzn, ook het onderwijzend personeel wilde een aandeel in de beplanting hebben door een boompje te planten. Hierna zag men de leerlingen van de o.l.-school het resterende aantal planten. Voor deze beplanting was de brink versierd met vlaggen. Na het volbrengen van hun taak werd in café Hingstman een film gedraaid voor de schoolkinderen."

De kinderen van de klassen 5 en 6 van de lagere school in Zeijen schreven een opstel over deze boomplantdag.
Het opstel van Anne ten Brink, 5e klasser en destijds wonende in Ubbena, begon met een verslag van het gebeuren. Nu, 57 jaar later, een mooi “ooggetuigenverslag” van de dag.

"De boomplantdag
Woensdagmiddag was er een boomplantdag. We moesten eerst naar school en vandaar gingen we naar de brink bij hingstman. De burgemeester en Brouwer plantten de eerste boom, daarna de volmachte en toen meester Heling en juffrouw Ellens. Juffrouw Vogelzang was niet aanwezig en kon dus ook geen boompje plantten. Daarna de kinderen van klas 1 tot en met 4. Zij planten de boompjes in groepjes van 2 man. Ten laatste de klassen 5 en 6 die plantten een boompje alleen. Daarna zijn we weer naar school gegaan om het liedje te repeteren. Daarna zijn we weer naar Hingstman gegaan want daar werde drie film's gedraaid. Eerst hield de burgemeester een redevoering. Daarna kwamen de film's. Ten eerste een film over Canada. Daarna een film over een pottenbakker.. En ten laatsten een tekefilm. Canada een prachtig land met veel bossen en rivieren."

 

Foto's

 
Reageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: