Brugwachterswoning Jan Wittestraat 4, Zeijerveen

laatste wijziging: 16-07-2021

Opdrachtgeefster: Waterschap "Weg door het Zeijerveld"

Bouwjaar: 1928/1929

Aanleiding: Aanleg verharde weg en verbreden wijk

In 1849 werd begonnen met het turfgraven. Tegelijkertijd werd begonnen met het graven van de Wijk heren Ten Oever. Deze werd bevaarbaar gemaakt voor 10-tons vaartuigen, zogenaamde bokken, terwijl de Asserwijk bevaarbaar was voor schepen van 50 ton. De Asserwijk eindigde op de gemeentegrens (Pitteloseweg). De wijk over het Zeijerveen eindigde op de grens met het Zeijerveld. Aan de westzijde van de wijk werd een zandweg aangelegd welke aansloot op de zandweg aan de westzijde van de Asserwijk. De boerderijen aan de oostzijde van de Asserwijk hadden door middel van vlonders uitweg op de zandweg aan de westzijde.

In 1928 werd door het waterschap "Weg door het Zeijerveld" begonnen met de aanleg van de straatweg en het verbreden van de wijk. De wijk werd bevaarbaar gemaakt voor schepen van 50 ton. De verharde weg werd aangelegd aan de oostzijde van de Asserwijk en vanaf de Zwarteweg aan de westzijde van de wijk op het Zeijerveen. Om een vloeiend verloop in het tracé van de weg te krijgen werd het tracé tussen de Pitteloseweg en de Zwarteweg door middel van een bocht gerealiseerd. De grond, nodig voor het aanleggen van de verharde weg, werd door de ingelanden kosteloos afgestaan In 1931 werd de weg met de daarin voorkomende bruggen, gebouwd tijdens het verbreden van de wijk, in eigendom overgenomen van de betreffende gemeenten. De gemeente Vries stelde hierbij als voorwaarde dat de beide bruggen op het Zeijerveen bedient zouden worden door een brugwachter. Vandaar de bouw van een brugwachterswoning; deze bleef in eigendom van het waterschap. In 1929 werd de brugwachterswoning betrokken door een brugwachter. In 1969 werd de wijk ontrokken aan de scheepvaart en werden de bruggen vervangen door dammen.

Tussen september 1962 en maart 1965 is de brugwachterswoning bewoond geweest door Albert Jan Drenth, slachter van beroep en Egbertien van de Velde, brugwachter, met hun dochter Henriët.
De "Egbertien van de Velde" vermeldt in 1931 als echtgenote van Siebren Dragstra klopt waarschijnlijk niet...

Dingenus van de Velde

Situatie voor 1929

Situatie na 1929

Bronnen:

  • Gemeente Vries; Het land van de Zweedse Kornoelje, blz. 105 – 106.
  • Kaarten Zeijen anno 1896 en Zeijen anno 2000. (bijlage Van Seyen toen tot Zeijen nu)
  • Archief Waterschap "Weg door het Zeijerveld".
  • Genealogie familie van de Velde.

Tekeningen: Rolf Tjassens
Reageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: