Willem Kremer, schoenmaker te Zeijen

laatste wijziging: 06-03-2015

Op 30 januari 1894 is Willem Kremer in Zeijen geboren als zoon van landbouwer Hendrik Kremer (24-02-1846) en Anna Koops (29-11-1862).
Eind 1978 / begin 1979 is hij overleden.

Een bekend gezegde van Willem was:

"Het hoofd koel,
voeten warm,
sluizen goed open,
kan de dokter naar de bliksem lopen."

Willem was een gebrekkig mannetje, die woonde in zijn ouderlijk huis aan de Zuiderstraat 3 in Zeijen bij zijn zuster Femmechien (14-02-1888) en zwager Wolter Emmens. Zijn andere zuster Henderkien (09-07-1897) (ook wel gekscherend "mal Henderkien" genoemd) woonde ook bij het gezin in. Henderkien verbleef vaak in het stookhok en Willem had een eigen vertrek waar hij sliep, maar ook schoenen repareerde.

De meeste dorpelingen brachten wel iets van kapotte schoenen of iets dergelijks naar Willem toe. Had je zwarte schoenen gebracht dan kon het maar zo zijn dat hij deze met bruin garen had genaaid en omgekeerd hetzelfde... Als het maar heel was dan deed de rest er niet toe, volgens Willem!
Als in die tijd Zeijenaren schoenen bij Menninga in Assen kochten ontving Willem hiervan 2% van de waarde.
Ditzelfde kreeg Klaassie Heukers die naailes gaf en mensen uit Zeijen stof kochten bij van der Schans.

Willem Kremer - SchoenmakerGedicht gemaakt rond 1950, genaamd Schounmaoker

"Rond in de rug
klein van postuur
traog
niet zo vlug
en ok niet duur
een dörpsfiguur

niet recht
nee echt
niet slecht
maor wel terecht
net wat je zegt
gebrekkig ondernemer
die kleine
Willem Kremer."

Willem Kremer was een echt dorpsfiguur, bij bruiloften en partijen zong of bracht hij een gedicht op het bruidspaar en gaf daarbij een passend kado.

Sermoon boerenbruiloft

Een sermoon is een gedicht/lied dat bij een boerenhuwelijk werd opgedragen aan het bruidspaar door vrijgezellen uit het dorp.

Willem Kremer leest deze tekst voor in de jaren '70 in het huis aan de Hoofdstraat 29. Het werd toen met eenvoudige cassetterecorder opgenomen, deze opname is hier te beluisteren en de tekst is ook mee te lezen."Goedenavond jeugdig paar, en vrienden hier in het rond,
leeft gij in vreugde en goed gezond.
Dat wens ik u in dit leven.
Wij komen hier te zamen om u een geschenk te geven.

Aan u, gij edel paar, thans op dit vrolijk heden,
die naar de rechter eist
zijt in de echt getreden.

Ik heb hier een geschenk.
Het is aan mij opgedragen.
Ik vraag u, of u het mag behagen.

Ik vraag u of gij het neemt
uit liefde voor ons saam.
Het was voor ons een gunst
en met eer aan u gedaan.

Ik hoor uw antwoord - ja.
Dat was juist mijn verlangen.
En nu zult gij ook terstond
't geschenk van ons ontvangen.

Maar eer ik verder ga
en mijne woord laat klinken
Laten wij, daar 't zo behoort
Komaan ons saam eens drinken.

En dan tot u, o jeugdig paar,
reik ik dit geschenk gewis.
Wij geven het u tezaam
als een gedachtenis.

Tot u, o jeugdig paar
komen thans mijn eerste wensen.
Dat gij deze achting hebt
en dit voor elkaar.

En gij, o jonge man,
wilt zacht met haar verkeren.
en hier niet denken
ik wil, ik zal in heerschappij regeren.

En gij, eerwaarde vrouw,
gij hebt u verworden
dees man, dees waardig man, die ook voor u zal zorgen.

Dat bij u geen haat of twist
bij u is niet bekend.
Maar altijd liefde woont
zo lang het leven schenkt.

*** ring ring ***

Dat gij, o jeugdig paar, elkaar de hand gegeven.
God doet dit liefde vredezaam met u alleen

Dat gij moogt kinderen telen
die nimmer van de weg van uw geloof afdwelen.
Dat zij rechtschapen zijn en voelen geen gebreken
en gij ze met Gods eer te zamen op mag kweken.

En gij, o jeugdig paar,
de godsdienst u verbindt.
Maar toch Gods dierbaar huis
bij u nooit ledig vindt.

Hij wil uw handwerk ook, al in het huwelijk zegen,
hij wil u jarenlang daaraan besteden,
Hij wil u akkerbouw, waarin zijn dienst beschouwen,
bewaar uw vee gezond, de Heer zij u getrouwe.

Maar gij, o jeugdig paar, hoe lief zijt gij vergaard.
wij moeten scheiden van deez' aard.

Ons staat de dood te wachten.
Zo menig paar als gij, door liefde en vreugd vergaard
zij door de droeve dood gescheiden van deez' aard.

Dat wens ik u ook hartedief
uw sterven een groot gewin.
En eenmaal door de droeve dood
dan treden de hemel in.

En nu, mijn jeugdig paar,
ik heb met u gedaan.
En tot mijn vrienden hier,
ik zal tot u overgaan.

Gij zijt hier gekomen, om te delen in de vreugde.
dat heb ik wel vernomen.
wees blijde nu met haar, dat zij trouwden nu,
Want spoedig komt de tijd
en is de beurt aan u.

En dat zullen wij ook vieren
Ook bent gij ook gezond
een groot offer maken
voor in den avondstond."


Foto'sReageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: