Zuivelfabriek De Hoop in Zeijen

laatste wijziging: 29-01-2015

Eind 19e eeuw werden er in Drenthe de eerste zuivelfabriekjes voor het maken van roomboter opgericht. De aanleiding was de wisselende kwaliteit van de boter die door de boeren werd geproduceerd. In de voormalige gemeente Vries waren er fabriekjes in Bunne, Oudemolen, Tynaarlo, Vries en Zeijen.

Op een website over de geschiedenis van de zuivelindustrie in Nederland wordt geschreven dat er mogelijk ook een kleinschalig fabriekje in het voormalige pand aan de Zeijerweg 19 in Ter Aard is geweest. De autochtone bewoners van Ter Aard herkennen dit echter niet. Waarschijnlijk zal het om  "zelfromende" boeren gaan en niet om een fabrieksmatige productie van boter.

In Zeijen werd op 24 december 1895 Zuivelfabriek "De Hoop" opgericht. In de fabriek werd op handkracht roomboter geproduceerd.

Een anoniem ingezonden stuk uit het Nieuwsblad van het Noorden, 6 januari 1901

"Ballo, 4 Jan. 1901.
 Mijnheer de Redacteur!
    Hoewel ik geen courantenschrijver ben, zoo kom ik u toch eens vragen om een plaatsje in uw veel gelezen blad. Het is over de boterfabiek in Zeijen, of beter gezegd, wat daar van geschreven wordt.
    Dat ze daar zoo veel betalen voor de melk, kan naar mijn oordeel onmogelijk, en is uit Anderen ook wel duidelijk aangetoond. Maar nu komen daar de heeren uit Zeijen met motieven (als inzage nemen van hun boeken enz.) om te doen gelooven dat ze daar bij hen wat meer kunnen als elders! Neen, heeren, ge krijgt dat geloof er niet in, tenminste bij ons hier niet, daar wij ook met die zaken zoo een beetje op de hoogte zijn. En of zij nu nog eens willen schrijven over die zaken, welnu dit wil ik u ook nog zeggen dat uw geschrijf hier met een ongeloovig lachje wordt ontvangen! En ik zal op die zaken niet weer terug komen, want eigenlijk gezegd is de kool de sop niet waard.
    U, Mijnheer de Redacteur, mijn dank voor de plaatsing in uw blad.
U Ed. dw. dn.:
J.G."

Plaats van de fabriek

Volgens het kadaster heeft de zuivelfabriek voor Brinkstraat 5 op de hoek van de brink gestaan.

De enigste foto van het pand kwam toevallig naar voren op een foto van Evert Heukers en zijn vrouw Boelina Boelens (lees dit artikel hier). Voor dit artikel is een fotobewerking gemaakt met de oude en de huidige achtergrond situatie. Hier komt iets vreemds naar voren. Als het pand namelijk op de brink gestaan moet hebben zoals op de kadastertekeningen staat, dan had het pand links van het hoofd van Boelina te zien zijn geweest. Echter het staat réchts van haar en zo te zien verder naar achteren...

Sluiting

Op 1 april 1914 is de fabriek gesloten en is de productie naar de fabrieken in Vries en Assen gegaan. Het pand is ook in 1914 afgebroken...


Foto's


Plaats van de fabriek op de brinkStatuten der coöperatieve zuivelfabriek "De Hoop"
Reageren

De inhoud van deze pagina is zeer zorgvuldig samengesteld. Des ondanks kan het fouten of onvolkomenheden bevatten...
Uw reactie kunnen wij gebruiken om de informatie op de website te verbeteren! Alvast bedankt voor de moeite.
Stuur uw vraag, opmerking, verbetering of een nieuwe foto('s) naar historie@zeijen.nu of gebruik dit formulier: